Bitcoin – en ny elektronisk valuta

Bitcoin är en uteslutande elektronisk valuta som används för att köpa och sälja varor och tjänster på nätet. Valutan används som betalningsmetod för produkter och tjänster hos utvalda handlare som har valt att acceptera Bitcoin som godkänt betalningsmedel. Webbhallen.se är ett exempel på en svensk butik som accepterar Bitcoin som betalning.

Bitcoin grundades år 2009 av Satoshi Nakamoto som ett medel att kringgå tredjeparten vid transaktioner mellan privatpersoner och/eller företag. Vid en vanlig transaktion där banker är involverade kan det dröja ett par timmar upp till flera bankdagar innan en transaktion kan verifieras och godkännas utav banken. Bitcoin skapades med syftet att undvika denna tredjepartsförsening och ge människor möjligheten att skicka valuta fram- och tillbaka till varandra utan en tredjepart i mitten som orsakar förseningar eller tar betalt för transaktionen. Du kan alltså använda dina Bitcoins för att betala för en tjänst eller vara på internet. Mottagaren kan sedan välja om denne önskar att behålla Bitcoin eller konvertera den till en statlig valuta.

Teknologin bakom Bitcoin bygger på avancerad kryptologi – en teknik som bygger på att koda meddelanden så att endast den person med korrekt “nyckel” har möjlighet att avläsa meddelandet. På samma sätt innehåller ett Bitcoin en publik halva som används utåt för att påvisa existensen av det virtuella myntet – däremot kan myntet endast användas och överföras av personen med den skyddade halvan av nyckeln, m.a.o ägaren av myntet.

Coinbuddy