Bitcoin når ännu en milstolpe

Bitcoin fortsätter att öka i värde och har under årets första halva nått en ny milstolpe om ett värde över $1400 per Bitcoin. Priset – som låg under $1000 per Bitcoin vid årets start – fortsätter i den trend som experterna har förutspått med en stadigvarande värdeökning. Anledningarna till varför Bitcoin ökar i värde är många – en är givetvis att vi sakta närmar oss taket för de 23 miljoner Bitcoin som kan finnas i existens enligt dess utformning och programmering av skaparen Satoshi Nakamoto; en annan är att relevansen för världens mest populära kryptovaluta ökar lavinartat. Behovet av ett unikt betalningsmedel som kringgår det reguljära banksystemet och dess ständigt ökande popularitet leder till en stabil värdeökning.

Vid skrivandet av föregående artikel låg värdet på cirka $1200 per Bitcoin. Värdet i skrivande stund ligger på en bit över $1400. Det är en ökning med $200 – ungefär 1500SEK – under en väldigt kort tid. Vad förväntas då Bitcoin att ligga på vid årets slut? Eftersom att värdet ständigt har ökat under året verkar det som att valutaexperternas prognoser verkar att stämma hittills och enligt samma experter kommer värdet att stadigt öka till någonstans mellan $2000 – $3000 vid slutet på 2017. Med andra ord en tillförlitlig värdeökning för en valuta som kan köpas som en investering som ackumulerar ett högre värde över tid för att sedan säljas igen eller som ett medel för att långsiktigt invänta taket om 23 miljoner Bitcoins där värdet enligt teorin kommer att nå sin högsta punkt. Eftersom att valutan i sin natur inte strider mot några lagar och är användarvänlig och redan väl implementerad hos många återförsäljare och butiker – både på nätet och i verkligheten – är det svårt att se att något oförutsett  skall kunna ske som får värdet att gå ned för valutan.

Enligt experterna finns det ett flertal nyckelorsaker till varför Bitcoin fortsätter att öka i värde förutom de redan förutnämnda orsakerna vilka är både den stora och ökande efterfrågan i Japan, Indien och Kina men även stater och regeringarns manipulation av sina fiatvalutor. Denna manipulation av valutor är enligt vissa som störst i Kina vilket anses av många – bland annat USA:s nuvarande president Donald Trump – vara ett ohederligt sätt att sänka värdet på sin yuan vilket kan ses vara positivt ur aspekten att amerikaner kan köpa mer för sin dollar i Kina när den amerikanska dollarn är stark i jämförelse med Kinas yuan – däremot leder det i förlängningen till att färre varor produceras i USA och därmed skadar inhemska tillverkare.

Det har aldrig varit så bra som att köpa Bitoins som idag – förutom när det var än billigare – se till att få din(a) Bitcoin så billigt som möjligt och avnjut den näst intill garanterade värdeökningen över år och decennier att komma. Om det blir – som många tror – att kryptovalutor kommer att ersätta statliga fiatvalutor helt och hållet finns det ingen begränsning för vilken inverkan Bitcoin kan komma att ha i framtiden. En sak verkar dock säker – ju längre tiden går desto högre värde får Bitcoin!

Coinbuddy