Bitcoins – den nya valutahandeln

Länge har det funnits människor som köper och säljer valuta för att göra sig en förtjänst. Principen bygger på att köpa valuta när värdet är lägre för att sedan sälja den när priserna stiger. Vi ser en allt större handel med Bitcoin och anledningen är simpel – användare kan med enkelhet välja att konvertera sina Bitcoin till föredragen valuta med ett simpelt knapptryck. Myndigheter världen runt har hittills ställt sig frågande inför denna nya valuta – det har dock konstaterats att det ej på något vis är olagligt att använda Bitcoin som betalningsmedel. Amerikanska myndigheter understryker däremot vikten av att det fortfarande är ett brott att handla illegala tjänster och varor med den virtuella valutan.

Det finns idag människor som livnär sig helt genom att samla på sig Bitcoins för att sedan sälja av dem för en förtjänst. Många av dem har investerat en del av sitt kapital för att sedan göra sig en förtjänst på en marknad som styrs av utbud och efterfrågan utan statlig påverkan. Detta lockar människor som gärna håller sina affärer privata men innebär också att vinsterna blir större för de som byter fram och tillbaka i hög takt. Bankers transaktionskostnader och långa behandlingstider gör att många som tidigare valt att handla med en statlig valuta nu istället gör så med Bitcoin. Principen klingar högt hos dessa aktörer – ”Köp för ett lägre pris och sälj när priserna har stigit!”.

Coinbuddy