Kategori:Nyheter

Nyheter

Bitcoin kan nå $100 000 inom 10 år

Bitoin är värt mycket

Nu är det ganska så många år sedan valutan Bitcoin introducerades på den virtuella spelplanen som en krypto-valuta. När den introducerades var det många som trodde på detta och investerade i Bitcoin. Det var dock också många som inte alls kände någon säkerhet i Bitcoin, vilket visat sig vara helt felaktigt. Bitcoin har idag blivit mycket stabil och ökat lavinartat i värde. Detta har gjort många av de som litade på detta betalningsmedel från början till mångmiljonärer. Detta har idag blivit en mycket populär valuta och det finns fortfarande chans att göra riktiga klipp och flera miljoner för den som vill investera. Särskilt om du ska lita på en av de stora siarna och experterna inom detta område.

Här sägs det att Bitcoin kan utgöra hela 10% av de 5 triljoner dollar som dagligen hanteras på den utländska valutamarknaden inom en period av bara 10 år. Marknaden för Bitcoin ses kunna expendera upp till 1,75 triljoner dollar, vilket då skulle betyda att varje Bitcoin inom 10 år skulle ha ett värde av 100 000 dollar. Detta säger en av de främsta experterna inom området, valtua och bankanalytikern Kay van Petersen på Saxo Bank. Han förutspådde tidigare att en Bitcoin skulle ha ett värde av 2000 dollar den 20:e maj 2017, vilket inte alls visade sig vara något fel med. Nu har denna expert tagit sig vidare steget längre och spår att värdet kan vara hela 100000 dollar per Bitcoin om 10 år.

Så kan varje Bitcoin nå ett värde av 100000 dollar inom 10 år?

När det talas om att Bitcoin skulle stå för 10% av den utländska valutamarknaden, så är detta inte helt sant. Här räknas då alla kryptovalutor generellt vara det som utgör de 10% det talas om. Detta kommer dock inte att ha någon betydelse på värdeökningen av Bitcoin. 10% av det 5 triljoner dollar som tidigare nämndes kommer att vara 500 miljarder dollar. Här spås då att Bitcoin skulle uppfylla 35% av denna marknadsandel. Det skulle då betyda att det totala värdet av Bitcoin på valutamarknaden uppgår till 175 miljarder dollar. Helt enkelt kommer då 175 miljarder dollar i Bitcoins att röra sig på valutamarknaden varje dag. På så sätt kommer det att gå att sätta ett fast värde per Bitcoin om denna utveckling sker.

I och med att Bitcoin har en begränsad maximal upplaga av 21 miljoner Bitcoins, som beräknas att vara i cirkulation runt 2040 så har en 10 års prognos skapats. Här tänker sig Van Petersen att det ska finnas runt 17 miljoner Bitcoins i cirkulation inom 10 år. Detta betyder enbart att antalet från idag behöver öka med 700 000 Bitcoins från nuvarande 16,3 miljoner. När du sedan vill ha fram resultatet kommer du att ta de potentiella 17 miljoner Bitcoins. Detta dividerar du sedan med 1,75 triljoner dollar i uppskattat marknadsvärde. Baserat på detta så skulle det då betyda att varje enskild Bitcoin skulle få ett värde som ligger något över 100 000 dollar.

Läs mer
Nyheter

Bitcoin når ännu en milstolpe

Bitcoin Målstolpe

Bitcoin fortsätter att öka i värde och har under årets första halva nått en ny milstolpe om ett värde över $1400 per Bitcoin. Priset – som låg under $1000 per Bitcoin vid årets start – fortsätter i den trend som experterna har förutspått med en stadigvarande värdeökning. Anledningarna till varför Bitcoin ökar i värde är många – en är givetvis att vi sakta närmar oss taket för de 23 miljoner Bitcoin som kan finnas i existens enligt dess utformning och programmering av skaparen Satoshi Nakamoto; en annan är att relevansen för världens mest populära kryptovaluta ökar lavinartat. Behovet av ett unikt betalningsmedel som kringgår det reguljära banksystemet och dess ständigt ökande popularitet leder till en stabil värdeökning.

Vid skrivandet av föregående artikel låg värdet på cirka $1200 per Bitcoin. Värdet i skrivande stund ligger på en bit över $1400. Det är en ökning med $200 – ungefär 1500SEK – under en väldigt kort tid. Vad förväntas då Bitcoin att ligga på vid årets slut? Eftersom att värdet ständigt har ökat under året verkar det som att valutaexperternas prognoser verkar att stämma hittills och enligt samma experter kommer värdet att stadigt öka till någonstans mellan $2000 – $3000 vid slutet på 2017. Med andra ord en tillförlitlig värdeökning för en valuta som kan köpas som en investering som ackumulerar ett högre värde över tid för att sedan säljas igen eller som ett medel för att långsiktigt invänta taket om 23 miljoner Bitcoins där värdet enligt teorin kommer att nå sin högsta punkt. Eftersom att valutan i sin natur inte strider mot några lagar och är användarvänlig och redan väl implementerad hos många återförsäljare och butiker – både på nätet och i verkligheten – är det svårt att se att något oförutsett  skall kunna ske som får värdet att gå ned för valutan.

Enligt experterna finns det ett flertal nyckelorsaker till varför Bitcoin fortsätter att öka i värde förutom de redan förutnämnda orsakerna vilka är både den stora och ökande efterfrågan i Japan, Indien och Kina men även stater och regeringarns manipulation av sina fiatvalutor. Denna manipulation av valutor är enligt vissa som störst i Kina vilket anses av många – bland annat USA:s nuvarande president Donald Trump – vara ett ohederligt sätt att sänka värdet på sin yuan vilket kan ses vara positivt ur aspekten att amerikaner kan köpa mer för sin dollar i Kina när den amerikanska dollarn är stark i jämförelse med Kinas yuan – däremot leder det i förlängningen till att färre varor produceras i USA och därmed skadar inhemska tillverkare.

Det har aldrig varit så bra som att köpa Bitoins som idag – förutom när det var än billigare – se till att få din(a) Bitcoin så billigt som möjligt och avnjut den näst intill garanterade värdeökningen över år och decennier att komma. Om det blir – som många tror – att kryptovalutor kommer att ersätta statliga fiatvalutor helt och hållet finns det ingen begränsning för vilken inverkan Bitcoin kan komma att ha i framtiden. En sak verkar dock säker – ju längre tiden går desto högre värde får Bitcoin!

Läs mer
Nyheter

Stabil värdeökning för Bitcoin

Uppåt-trend

Experterna förutsägelse om att priserna för Bitcoin kommer att öka under årets gång har än så länge visat sig stämma med råge. Vid årets början hade priserna för första gången nått en milstolpe om $1,000 per Bitcoin och priserna har sedan dess stadigt ökat till ett nuvarande pris om $1,206.55. Värdeökningen ser ut att fortsätta i obehindrad takt även om små fluktuationer på daglig basis är praxis.

Vad är det då som gör att priserna för Bitcoin verkar gå upp utan att stanna av eller tappa en del av sin värdeökning? Jo, antalet Bitcoin närmar sig sakta men säkert för varje dag som går det maximala antalet mynt som kan finnas i existens (förprogrammerat av skaparen Satoshi Nakamoto) vilket är 21 miljoner. Desto fler mynt som har grävts fram vid ett enskilt tillfälle desto långsammare blir dock processen att gräva fram ett nytt – detta leder till att marknaden får en chans att anpassa sig till den ständiga värdeökningen och ger även nya spekulanter en chans att ta sig in på marknaden för sin del av kakan.

För den som väntar för länge kan det dock kosta mer än det smakar – eftersom att priset stadigt går upp innebär det att den som köper för ett lägre pris gör en större vinst än den som köper för sent. Däremot förväntas Bitcoin ständigt att öka i pris tack vare den begränsade tillgängligheten och det faktum att betalningsmedlet börjar att få en allt större relevans i samhället. Fler webbutiker och företag börjar att använda betalningsmedlet vilket i  kombination med dess lägre transaktionskostnader och större anonymitet samt ständigt ökande legitimitet som en investeringsform leder till att fler och fler spekulanter börjar ta sig an den nya spännande kryptovalutan.

Hur tjänar man pengar på den stadiga värdeökningen?

Se till att köpa Bitcoin så fort som möjligt och håll sedan kvar din investering så länge du kan för att se en så stor värdeökning som möjligt. Kryptovalutan är väldigt lik fastighetsmarknaden på det vis att tillgången är begränsad och således ökar priset i en stadig takt allt eftersom att tillgängligheten minskar.

Tryck på fliken ”Köpa Bitcoins” uppe i höger hörn och välj sedan den webbplats du anser tilltala dig mest!

Vänta inte för länge – priserna förväntas att fortsätta öka under årets gång vilket leder till ett högre pris för ingång på marknaden ju längre du dröjer!

Läs mer
Nyheter

Snart är Bitcoin mer värt än guld

Bitcoin guld

Med Bitcoins stabila värdeuppgång de senaste veckorna och faktumet att priset på guld sjunker är det fullt möjligt att vi börjar närma oss en era där guld ersätts av Bitcoin som ett alternativ för långsiktigt sparande. Delägaren och VD:n för Civic.com, Vinny Lingham, har länge studerat trender på marknader – speciellt kryptovalutor, och förutspår att värdet på guld kommer att fortsätta att falla under 2017 till under $1000 och troligtvis ännu mer under 2018 till runt $700-$800.

Lingham har tidigare förutspått att värdet på Bitcoin kommer att öka till $2000-$3000 per mynt under 2017. Det nuvarande värdet på $1200 förväntas att stadigt öka under årets gång, slå alla tidigare rekord och få ett större erkännande som en solid investering under årets lopp enligt experten.

I linje med Vinny Lingham är även VD:n och grundaren av Wyre, Michael Dunworth, där han i en intervju med Bloomberg förklarar varför han tycker att Bitcoin är en god investering och varför han tror att den kommer att ersätta guld i den nära framtiden:

Well, if you look at the principles of Bitcoin, it actually already met parity with gold back in the end of 2013 – maybe at the start of 2014 – for one Bitcoin and an ounce of gold. But moving forward, Bitcoin has what gold wishes it had: it has divisibility, still has scarcity like gold. It’s also easily transferable. If I wanted to get a brick of gold to you over there, it’s going to be pretty tough. But if I want to send you some Bitcoin at the same level of the store of value, I can do that pretty quickly. So I think it’s a new age for storing value.

Dunworth anser att värdet på Bitcoin kommer att öka allteftersom att efterfrågan ökar för kryptovalutan.Obviously, the regulation in China is forcing a lot of people to try to avoid the yuan which is really having a tough time against the dollar. We can take a look as well at India which has just cut 86 percent of notes in circulation when you look at the 1000 INR note.

Kombinationen av en ökad efterfrågan och ett begränsat utbud ser ut att öka priserna för Bitcoin. Läs vår artikel om hur Bitcoin skapas och hur vi närmar oss taket för antalet Bitcoins i cirkulation – 21 miljoner.

Läs mer
Nyheter

Bitcoin sprider sig i Sverige

Bitcoin Sverige

Det virtuella betalningsmedlet anammas av fler och fler aktörer som erbjuder varor och tjänster. Platser såsom webbplatsen.se, pizza24.se bland andra har nu officiellt beslutat att använda Bitcoin som ett godkänt betalningsmedel. Detta innebär att du som ägare av Bitcoin kan beställa hem varor ifrån internet, köpa mat och åka på flygresor genom att betala med den nya virtuella valutan.

Ett enkelt sätt att veta om en butik godkänner Bitcoin som betalning är helt enkelt genom att granska de betalningsalternativ som erbjuds vid kassan när du väljer att betala. En enkel sökning på internet kan även ge dig en hum om vilka webbplatser som kan vara av intresse beroende på vilka produkter du är ute efter. Det går även nu att köpa bland annat flygresor, hårklippningar, massage och annat med det virtuella betalningsmedlet. Företagsägare menar på att de enkelt kan konvertera in de mottagna mynten till en statlig valuta men även använda myntet som betalning för olika tjänster och varor vilket gör valutan likvärdig med vilken annan valuta som helst. Lägre eller obefintliga transaktionskostnader för mottagna betalningar leder även till större marginaler för både företag och konsumenter på marknaden vilket gynnar både företag såväl som privatpersoner.

Läs mer
1 2