Editor choice

Det säger skatteverket om kryptovaluta

Sedan kryptovalutan bitcoin introducerades år 2010 har en hel del riktlinjer och lagar etablerats för att reglera handeln av krytovaluta. Du som säljer, byter eller betalar med bitcoin (eller andra slags kryptovalutor) är skyldig att redovisa detta till Skatteverket i samband med din årliga deklaration. Har du gått med vinst har du exempelvis skyldighet att skatta på din vinst, medan du, om du gått med förlust, istället får göra avdrag i deklarationen. Kring det hela finns en hel del riktlinjer och pappersarbete att förhålla sig till. 

Läs mer om vad Skatteverket säger om kryptovaluta samt ta del lättläst information kring hur du deklarerar bitcoin i vår guide nedan. 

Skatteverket om kryptovaluta

Skatteverket menar att bitcoin inte är en valuta, eftersom en formell utgivare eller etablerad valutakurs saknas. Istället benämner man kryptovaluta som en virtuell valuta, för vilka en särskild beskattningsmetod gäller. Vid handel med bitcoin beskattas vinster som tillgång, enligt kapitalvinstbeskattning inom ramarna för andra tillgångar. Varje enskild transaktion vid handel och byte, samt vid användning av bitcoin i samband med köp ska redovisas. Finns över året en kapitalvinst ska du betala 30% i skatt. 

Hur får Skatteverket information kring handel med bitcoin?

De transaktioner som sker med bitcoin beskrivs ofta som en helt anonyma, men faktum är att transaktionerna i viss mån är spårbara. Skatteverket kan, med hjälp av beslut från Förvaltningsrätten, begära svenska handelsplatser att lämna ut information kring transaktioner med bitcoin. Detta gör det möjligt att spåra transaktioner bakåt i tiden, samt få insyn i framtida bitcoin-handel. 

I skrivande stund har utländska handelsplatser för krytovaluta inte skyldighet att lämna ut information till Skatteverket. Här är det istället du själv som ansvarar för att korrekt deklarera dina köp och försäljningar med bitcoins. Notera att Skatteverket däremot kan spåra information rörande banktransaktioner, där man alltså kan notera när större summor betalas ut till privatpersoner från krytovalutaföretag. 

Redovisning av bitcoin till Skatteverket 

De regler och bestämmelser som finns kring beskattning av bitcoins kan verka aningens krångliga. Somliga är av åsikten att det är svårt att på ett enkelt sätt deklarera innehav av bitcoin och de tillhörande transaktionerna. Mer ingående information kring detta finns därför att ta del av i det kommande stycket som berör just deklaration med bitcoin.  

När ska bitcoin deklareras? 

Handel med kryptovalutor som bitcoin ska redovisas till Skatteverket i samband med att du deklarerar. Du är skyldig att deklarera dina kryptovalutor om du; sålt bitcoin, bytt bitcoins mot annan typ av kryptovaluta, bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, betalat med bitcoin vid köp av vara eller tjänst, låna ut bitcoin eller använt bitcoin som insats vid spel. 

För privatpersoner sker deklarationen av bitcoin årligen i begynnelsen av maj månad, på samma blankett som används för övrig deklaration. 

Hur ska bitcoin deklareras?

Bitcoin redovisas på bilaga K4 (Försäljning – Värdepapper mm) under avsnitt D (Andra tillgångar) tillsammans med din inkomstdeklaration. Eftersom uppgifterna rörande köp och försäljning med bitcoin inte finns förifyllda på deklarationsblanketten, är det viktigt att du håller koll på transaktionerna under året.

Viktigt är att hålla koll på omkostnadsbeloppet, dvs inköpspriset för bitcoins du sålt. Vid köp och försäljning ska kostnad och vinst beräknas med hjälp av ett genomsnittligt omkostnadsbelopp (ett slags medelvärde för samtliga inköpspriser), som står för kostnaden av kryptovalutan + eventuella avgifter. 

Skatteverket tillåter en slags förenkling, där du får slå ihop samtliga vinster till rad 1, och samtliga förluster till rad 2 på blanketten. Detta gör pappersarbetet mindre omfattande. Notera att du ändå behöver hålla fullständig koll på vinst och förlust, för att kunna räkna ihop summorna på respektive rad.

Är du osäker på hur du ska redovisa köp och försäljning av bitcoin rekommenderas ett besök till Skatteverkets egna innehåll gällande deklaration av kryptovaluta. Här ges exempel som förenklar och förklarar. 

Vinst och förlust 

Går du över deklarationsåret med kapitalvinst, ska du enligt riktlinjerna för kapitalvinstbeskattning betala vinstskatt på 30%. 

Förluster är avdragsgilla till 70% och kan inte helt och fullt kvittas mot en vinst av liknande karaktär (exempelvis i en aktieaffär). Förluster kan däremot kvittas med vinster och förluster inom andra kryptovalutor. Rekommenderat är att deklarera via Skatteverkets e-tjänst, där all slags kvittning sköts per automatik. 

Att tänka på vid deklaration med bitcoin

Håll koll. Skriv ned varje tillfälle du köper och säljer bitcoin samt notera den aktuella SEK/BTC-kursen. Detta underlättar vid själva deklarationen, där du behöver dessa siffror som underlag.

Räkna ut vinst och förlust. Vid varje försäljning behöver du kalkylera hur din vinst eller förlust ser ut. Håll koll på det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för att veta om affärer genererade vinst eller förlust. I deklarationen slår du sedan ihop vinster och förluster under två sektioner på K4-blanketten. 

Var noggrann. Alla som handlar med bitcoin är skyldiga att redovisa samt att vid vinst betala vinstskatt. Därför är det viktigt att din deklaration blir korrekt utförd. 

 

Coinbuddy