Vi hjälper dig förstå
Bitcoin
Passa på att investera innan marknaden och utnyttja ett riktigt bra tillfälle
Lär dig mer
Information

Bitcoins – den nya valutahandeln

Bitcoin trading

Länge har det funnits människor som köper och säljer valuta för att göra sig en förtjänst. Principen bygger på att köpa valuta när värdet är lägre för att sedan sälja den när priserna stiger. Vi ser en allt större handel med Bitcoin och anledningen är simpel – användare kan med enkelhet välja att konvertera sina Bitcoin till föredragen valuta med ett simpelt knapptryck. Myndigheter världen runt har hittills ställt sig frågande inför denna nya valuta – det har dock konstaterats att det ej på något vis är olagligt att använda Bitcoin som betalningsmedel. Amerikanska myndigheter understryker däremot vikten av att det fortfarande är ett brott att handla illegala tjänster och varor med den virtuella valutan.

Det finns idag människor som livnär sig helt genom att samla på sig Bitcoins för att sedan sälja av dem för en förtjänst. Många av dem har investerat en del av sitt kapital för att sedan göra sig en förtjänst på en marknad som styrs av utbud och efterfrågan utan statlig påverkan. Detta lockar människor som gärna håller sina affärer privata men innebär också att vinsterna blir större för de som byter fram och tillbaka i hög takt. Bankers transaktionskostnader och långa behandlingstider gör att många som tidigare valt att handla med en statlig valuta nu istället gör så med Bitcoin. Principen klingar högt hos dessa aktörer – ”Köp för ett lägre pris och sälj när priserna har stigit!”.

Läs mer
Nyheter

Bitcoin sprider sig i Sverige

Bitcoin Sverige

Det virtuella betalningsmedlet anammas av fler och fler aktörer som erbjuder varor och tjänster. Platser såsom webbplatsen.se, pizza24.se bland andra har nu officiellt beslutat att använda Bitcoin som ett godkänt betalningsmedel. Detta innebär att du som ägare av Bitcoin kan beställa hem varor ifrån internet, köpa mat och åka på flygresor genom att betala med den nya virtuella valutan.

Ett enkelt sätt att veta om en butik godkänner Bitcoin som betalning är helt enkelt genom att granska de betalningsalternativ som erbjuds vid kassan när du väljer att betala. En enkel sökning på internet kan även ge dig en hum om vilka webbplatser som kan vara av intresse beroende på vilka produkter du är ute efter. Det går även nu att köpa bland annat flygresor, hårklippningar, massage och annat med det virtuella betalningsmedlet. Företagsägare menar på att de enkelt kan konvertera in de mottagna mynten till en statlig valuta men även använda myntet som betalning för olika tjänster och varor vilket gör valutan likvärdig med vilken annan valuta som helst. Lägre eller obefintliga transaktionskostnader för mottagna betalningar leder även till större marginaler för både företag och konsumenter på marknaden vilket gynnar både företag såväl som privatpersoner.

Läs mer
Nyheter

Bitcoin – en ny elektronisk valuta

bitcoin online valuta

Bitcoin är en uteslutande elektronisk valuta som används för att köpa och sälja varor och tjänster på nätet. Valutan används som betalningsmetod för produkter och tjänster hos utvalda handlare som har valt att acceptera Bitcoin som godkänt betalningsmedel. Webbhallen.se är ett exempel på en svensk butik som accepterar Bitcoin som betalning.

Bitcoin grundades år 2009 av Satoshi Nakamoto som ett medel att kringgå tredjeparten vid transaktioner mellan privatpersoner och/eller företag. Vid en vanlig transaktion där banker är involverade kan det dröja ett par timmar upp till flera bankdagar innan en transaktion kan verifieras och godkännas utav banken. Bitcoin skapades med syftet att undvika denna tredjepartsförsening och ge människor möjligheten att skicka valuta fram- och tillbaka till varandra utan en tredjepart i mitten som orsakar förseningar eller tar betalt för transaktionen. Du kan alltså använda dina Bitcoins för att betala för en tjänst eller vara på internet. Mottagaren kan sedan välja om denne önskar att behålla Bitcoin eller konvertera den till en statlig valuta.

Teknologin bakom Bitcoin bygger på avancerad kryptologi – en teknik som bygger på att koda meddelanden så att endast den person med korrekt ”nyckel” har möjlighet att avläsa meddelandet. På samma sätt innehåller ett Bitcoin en publik halva som används utåt för att påvisa existensen av det virtuella myntet – däremot kan myntet endast användas och överföras av personen med den skyddade halvan av nyckeln, m.a.o ägaren av myntet.

Läs mer
1 2 3