Stabil värdeökning för Bitcoin

Experterna förutsägelse om att priserna för Bitcoin kommer att öka under årets gång har än så länge visat sig stämma med råge. Vid årets början hade priserna för första gången nått en milstolpe om $1,000 per Bitcoin och priserna har sedan dess stadigt ökat till ett nuvarande pris om $1,206.55. Värdeökningen ser ut att fortsätta i obehindrad takt även om små fluktuationer på daglig basis är praxis.

Vad är det då som gör att priserna för Bitcoin verkar gå upp utan att stanna av eller tappa en del av sin värdeökning? Jo, antalet Bitcoin närmar sig sakta men säkert för varje dag som går det maximala antalet mynt som kan finnas i existens (förprogrammerat av skaparen Satoshi Nakamoto) vilket är 21 miljoner. Desto fler mynt som har grävts fram vid ett enskilt tillfälle desto långsammare blir dock processen att gräva fram ett nytt – detta leder till att marknaden får en chans att anpassa sig till den ständiga värdeökningen och ger även nya spekulanter en chans att ta sig in på marknaden för sin del av kakan.

För den som väntar för länge kan det dock kosta mer än det smakar – eftersom att priset stadigt går upp innebär det att den som köper för ett lägre pris gör en större vinst än den som köper för sent. Däremot förväntas Bitcoin ständigt att öka i pris tack vare den begränsade tillgängligheten och det faktum att betalningsmedlet börjar att få en allt större relevans i samhället. Fler webbutiker och företag börjar att använda betalningsmedlet vilket i  kombination med dess lägre transaktionskostnader och större anonymitet samt ständigt ökande legitimitet som en investeringsform leder till att fler och fler spekulanter börjar ta sig an den nya spännande kryptovalutan.

Hur tjänar man pengar på den stadiga värdeökningen?

Se till att köpa Bitcoin så fort som möjligt och håll sedan kvar din investering så länge du kan för att se en så stor värdeökning som möjligt. Kryptovalutan är väldigt lik fastighetsmarknaden på det vis att tillgången är begränsad och således ökar priset i en stadig takt allt eftersom att tillgängligheten minskar.

Tryck på fliken “Köpa Bitcoins” uppe i höger hörn och välj sedan den webbplats du anser tilltala dig mest!

Vänta inte för länge – priserna förväntas att fortsätta öka under årets gång vilket leder till ett högre pris för ingång på marknaden ju längre du dröjer!

Coinbuddy