Går det att köpa bitcoin anonymt?

Trots att bitcoin ofta framställs som ett anonymt nätverk för betalningar, är det i grunden snarare ett transparent sådant. Alla transaktioner som görs med bitcoin är spårbara och publika, där samtliga transaktioner permanent sparas i bitcoins nätverk. De olika bitcoin-adresserna som skapas via användarens privata plånbok, används för att identifiera var bitcoins finns samt var de skickas. Även historik för alla transaktioner samt saldo för respektive adress är publika och spårbara. 

En bitcoin-adress (som består av en serie bokstäver och siffror) går visserligen inte direkt att knyta an till en specifik person. Notera dock att det med den tillgängliga informationen är möjligt att gräva fram uppgifter, trots att du som användare kanske önskar vara helt anonym. Vill du skydda din integritet och köpa bitcoin anonymt, bör du enbart använda samma bitcoin-adress en gång, samt vara noga med att inte avslöja dina adresser. 

Coinbuddy