Vad är DeFi?

DeFi är en förkortning av termen “decentralized finance”, och fungerar som en paraplyterm för olika slags finansiella appar inom kryptovaluta och blockchain. DeFi ger möjligheten att skapa finansiella instrument genom en form av decentraliserad struktur, som står helt fri från kontroll av företag och myndigheter. Genom att använda DeFi går det exempelvis att ta ut ett lån eller handla med tillgångar, utan långdragna kreditkontroller, där användarens identitet samtidigt ligger skyddad. Detta ger användaren ett större ansvar där hen praktiskt taget agerar sig egen bank.

Så fungerar DeFi

DeFi, decentralized finance, har vissa likheter med teknologin bakom Bitcoin – blockchain. De båda är fristående från en enstaka central källa, där flera olika enheter istället kan få information kring transaktioner. Detta blir viktigt, eftersom centraliserade system och så kallade “mänskliga portvakter” tenderar att begränsa hastighet, smidigheten och kontroll för transaktioner.

Bitcoin och annan kryptovaluta tar helt bort mellanhänderna för transaktionerna. När du betalar i affären eller online med ditt kreditkort, finns en finansiell institution mellan dig och verksamheter – denna institution har kontroll över transaktionen och har behörighet att stoppa eller pausa den, och registrera den i egna system. Med kryptovaluta tas dessa institutioner bort ur ekvationen, vilket ger användaren full kontroll och större anonymitet.

Det är inte enbart direktköp som övervakas av stora företag och myndigheter. Även annat så som lån, försäkringar och betting kontrolleras av dem. Syftet med DeFi är att stänga dörren för denna typ av mellanhänder vid olika typer av transaktioner. Det ska tilläggas att DeFi, i jämförelse med Bitcoin, är aningen mer distinkt. De-Fi är uppbyggt utifrån en avancerad blockchain-teknologi som inte begränsas till enkel värdeöverföring, utan vars teknologi utvidgat sig till mer komplexa ekonomiska områden.

De flesta DeFi appar är byggda utifrån den andra största plattformen för kryptovaluta i världen – Ethereum. Plattformen är, i jämförelse med Bitcoin, enklare att använda för att bygga andra typer av decentraliserade applikationer utöver enkla transaktioner. Här spelar Etherums plattform för “smart contracts” en stor roll, då den erbjuder större flexibilitet.

Populära DeFi appar

Det finns en stor variation av olika slags DeFi-appar. Nedan nämns de mest populära.

Decentralized exchanges (DEXs)

Så kallade onlinebörser som gör det möjligt att byta valuta mot annan valuta oavsett om det rör sig om krypto eller annan valuta. DEX ansluter användarna direkt med varandra, så att de kan handla med kryptovalutor – utan att blanda in en mellanhand.

Stablecoins

Stablecoins är en kryptovaluta som är knuten till en tillgång utanför kryptovalutan (exempelvis dollar eller euro), det för att stabilisera priset.

Lending platforms

Plattformar som använder “smart contracts” för att ersätta mellanhänder (exempelvis banker) som hanterar lån. Denna typ av plattform kopplar ihop låntagare med långivare.

“Wrapped” bitcoins (WBTC)

Fungerar som ett tillvägagångssätt för att skicka bitcoin till Etherum-nätverket, så att bitcoin kan användas i Etherums DeFi-system. WBTCs gör det möjligt för användare att tjäna en ränta på de bitcoin som lånas ut via de decentraliserade plattformarna.

Prediction markets

Marknader för att satsa på resultatet av framtida händelser, till exempel ett val eller utfallet i ett särskilt evenemang. Målet med DeFi-versioner av prediction markets är att erbjuda samma funktionalitet, men utan mellanhänder.

Fyra vanliga termer inom De-Fi

 1. Yield farming.
  Passar kunniga som är villiga att ta risk. Här skannar användaren igenom olika DeFi-tokens i jakt på möjligheter för större avkastning.
 2. Liquidity mining.
  När DeFi-applikationer lockar användare till sin plattform genom att ge dem gratis tokens. Liquidity mining är ibland en del av yield farming.
 3. Composability.
  DeFi-appar har öppen källkod, vilket betyder att den är offentlig för alla. Dessa appar användas för att “komponera” nya appar med koden som byggstenar.
 4. Money legos.
  DeFi-appar är som Legos, plastbitarna som barn använder för att bygga byggnader, fordon och så vidare. DeFi-appar kan på samma sätt sättas ihop som “money legos” för att bygga nya finansiella produkter.

Tre snabba frågor om DeFi

[ultimate-faqs include_category=’defi’ ]

Summering

Utvecklingen av DeFi är i ett mycket tidigt stadie, där progressionen för dessa decentraliserade appar enbart har drygt ett år på nacken. Trots det finns idag ett stort och ständigt växande utbud av olika applikationer, samt ett ökat intresse för konceptet. Marknaden för kryptovaluta är på många sätt synonym med en dynamisk miljö och snabb utveckling. Hur utvecklingen av DeFi fortsätter framöver blir spännande att se.

Coinbuddy